Hlubinná regresní terapie

 

           Je  to velice účinná metoda, která nás zbavuje problémů v součastném životě tak, že najde jejich příčiny v minulosti a zpracuje je. Při terapii vycházíme z toho, že naše paměť obsahuje naprosto kompletní záznam o celé naší existenci. A každý člověk je schopen si tyto informace vybavit. I co se týče minulých životů. Umožňuje nám uvolnit příčiny našich současných potíží a my v důsledku toho můžeme pochopit veškeré souvislosti - vše odblokovat - a tím pádem žít spokojenější a plnější život........

 

Jaké problémy lze řešit

 

- strachy a fóbie ( z pavouků, tmy, vody, lidí...... )

- poruchy spánku, zažívání, dýchání......

- kožní problémy

- rodinné vztahy, partnerské vztahy

- sexuální problémy

- problémy s obtížnými životními situacemi ( rozvod, úmrtí blízkého člověka,

  rozchody, sexuální zneužití, ztráta práce...... )

- bolesti ( hlavy, kloubů, nohou.... )

- osobní vztahy ( děti, rodiče, kamarádi..... )

- traumata z dětství a prenatálního období

- odvádění přivtělených duší a mnoho dalších problémů.......

 

Jak regresní terapie probíhá

 

      Probíhá formou sezení, kde se klient s terapeutem domluví na zpracování konkrétního tématu. Klient se uvolní, zklidní dech a s pomocí terapeuta schází po časové ose nazpět životem a vyhledává traumata, která jsou zdrojem současných problémů. Je přitom veden hlasem a umem terapeuta a plně s ním spolupracuje. Při nalezení traumatizující události, která souvisí se zvoleným tématem vše prochází, sděluje terapeutovi a ten ho vede k tomu, aby si sám uvědomil a pochopil - kde, kdy a jak vznikly jeho potíže v této události a tím ovlivňují negativně jeho život. Touto událostí klient prochází tak dlouho, dokud neucítí uvolnění všeho co pro něho bylo traumatizující..... veškeré pocity, myšlenky, jakékoli jiné informace. Je nutné, aby se takto zpracovaly veškeré události, které souvisí s daným tématem. Proto se sezení může několikrát opakovat, aby jsme mohli zkonstatovat, že traumatizující události uložené v paměti k danému tématu byly zpracovány. Nakonec je nutno dodat, že často klient cítí již při sezení úlevu a změnu - pocitů, myšlenek a náhledu na celou situaci. Čas sezení závisí od vybavování klienta a obtížnosti traumatizující události. ( cca. 3 hod. ). V mé praxi vybavování minulosti probíhá při plném vědomí klienta - bez hypnózy.

 

Závěrem 

 

      Je možné pomoci mnoha klientům, kteří se sami rozhodli na sobě pracovat - a tím se posouvat dál na své cestě životem. Ale existují i tací, kteří jsou donuceni partnery, rodiči - či tato sezení dostali jako dárek. Toto řešení - i když ku pomoci dotyčnému - je nevhodné. Tito klienti této technice nevěří, nespolupracují a tato metoda tudíž není všemocná. Další skupina jsou zvědavci, kteří chtějí vyzkoušet zda u nich funguje návrat do minulých životů toto nedoporučuji a neumožňuji. A v poslední řadě - kdy pomoci nelze - nebo jen částečně - je dlouhodobé užívání drog, alkoholu,  psychofarmak a u schizofrenie, maniodepresivních stavů a v dalších těžkých případech narušení osobnosti člověka.