Energie

 

    Většina lidí považuje svět hmoty, a tím také fyzická těla, za jedinou realitu, protože pouze toto mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Pokud také patříte k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, živou silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře….

 

    Současná věda občas připustí, že něco takového může existovat, ale na druhé straně se snaží, toto zjištění popřít a vyvrátit. Neboť tato energie je pro vědu neuchopitelná, nezměřitelná a co je nejpodstatnější – neuvěřitelná! A tak povětšinou tuto energii neuznávají. Možná snad ještě mohou připustit, že existuje energie fyzického těla, kterou můžeme zachytit na fotografiích jako auru. O jaké energii to mluvíme? Nazýváme ji různě např. kosmická, univerzální, boží, andělská, planetární, alternativní, PRÁNA, REIKI, SHAMBALA……. Vedle energie fyzického těla je zde další energie – mentální. A ta se nedá měřit, přestože ji všichni vnímáme a ona nás do značné míry svým působením ovlivňuje. Neboť touto silou, působíme na své okolí, ale také na sebe. Tato energie vytváří pocity, myšlenky, přání…. Když se setkáme s pozitivním člověkem cítíme lásku, klid, uvolnění – má tedy blahodárný vliv. Pokud je ale člověk negativní cítíme tíseň, tlak, strach – tato energie působí destruktivně. A jsme u jádra věci – změřme to! A tak se ani nemůžeme vědcům divit, že nemůžou připustit, další názor, že touto energií lze i pomáhat (léčit). A to nejen v přítomnosti druhé osoby fyzickým kontaktem (rukama), ale i na dálku a v čase, pomocí speciálních technik a programů. Osoba, která toto praktikuje musí být na určité morální úrovni, musí mít na paměti určitá pravidla, univerzální zákony a etiku….. pokud přistupuje ve své praxi k pomáhání pomocí této energie – síly. Neboť i zde platí, že vše může být „využito“ i „zneužito“!

 

     Hlavní účinek práce s energií tedy spočívá v dodání energie a informace a zároveň následné harmonizace energetických těl člověka. To pak může způsobit i uzdravení na fyzické úrovni. Neboť v každém člověku proudí životní energie. Pokud proudí volně, jsme zdraví a šťastní. Je-li však energetická rovnováha narušena, projeví se to postupně až na tělesné rovině tím, že se přihlásí potíže, nemoc, bolest…. Energie bude působit přesně tam, kde to vaše tělo a duše potřebuje. Duchovní energie pak putuje na všechna potřebná místa v energetických tělech a celý proces si řídí vaše tělo. To si „řekne“, kde je energie nejvíce potřeba, a tam se jí také dostane. Zároveň se stimuluje obranyschopnost organismu, dochází ke zpuštění samoléčebných a regeneračních procesů a dlouhodobě přetěžované orgány obnovují svůj výkon. Křeče a napětí se v organismu uvolňují, a tak má pozitivní vliv i na psychiku. Alternativní energie, které takto pomáhají, nazýváme různě, ale myslím si, že pojmenování není důležité. Ale podstatná je láska a „nejvyšší dobro“, které směrujeme ku pomoci druhým. Vždyť všechny tyto energie jsou jedno a totéž, pochází z jednoho zdroje, od BOHA…..

   A tak jsou jména nepodstatná! Hlavní je, že je to pro nás všechny univerzální, životadárná, inteligentní energie – síla!!!  Také musím upozornit na to, že musíme při předávání ( pomáhání )  touto energií, mít dobrovolný souhlas toho, komu tuto energii posíláme.

 

     Jak lze pomáhat touto energií

 

-         dochází k výraznému zlepšení imunitního systému….

-         prevence nejrůznějších civilizačních onemocnění….

-         urychlení rekonvalescence……..

-         zmírnění vedlejších účinků některých lékařských procedur (ozařování,

          chemoterapie)….

-         pomáhá při únavě, stresu, alergiích, dýchacích potížích….

-         zmírňuje bolesti různého typu….

-         zmírňuje střevní a žaludeční obtíže…..

-         čištění organismu od virů, bakterií, plísní…

-         diagnostika léčeného….

-         harmonizace čaker…..

-         čištění různých entit z těla či aury…

-         napomáhá nám žít v lásce skrze pravdu….

-         zlepšuje léčitelské a spirituální schopnosti…

-         pomáhá nám pochopit skrze pravdu sami sebe….

-         zbavuje nás negativní energie…….

-         odstraňuje blokády na úrovni fyzické i psychické……….atd.

 

     Dále je možné získávat pomoc této energie skrze

 

-         energii stromů (dotek, odejmutí, vizualizace přenosu energie…)

-         energii zvířat (dotek, jejich přítomnost….)

-         magii svíček (obřady, navození hezkých chvil, kdy svíčka stahuje neg.

          energii )

-         energie ohně (očišťující proces, zklidnění…)

-         energie přírody (pomoc bytostí přírody, vody, rostlin…)

-         energie kamenů (drahé kameny, vrcholky skal, hor….)

-         energie Slunce (blahodárné účinky na celé naše JÁ....)

-         energie andělů (na požádání mám jsou vždy nápomocni....)

-         energie magických míst (chrámy, kostely…)

-         energie květin, hudba, umění (navození harmonie….)

-         energie potravin (dodá sílu fyz. tělu.... )

-         energie Planet (využít vlivu na naše životy…. při zrození i potom)

-         energie Měsíce (plánovat činnosti dle fází….)

-         energie knih (zaujmou-povzbudí-vedou svojí silou)……a je nespočet dalších příkladů, kdy nás tato energie ovlivňuje, posiluje, dobíjí, neboť je v nás a všude      kolem nás – jen si málo kdo uvědomuje, že vše je tato energie….. Když spíme, jíme, mlčíme, pracujeme, relaxujeme, pláčeme, rodíme se, umíráme, čteme, nic neděláme……stále je tady….

 

       Toto je malá ukázka z běžného života, jak si dokážeme sami sobě pomoci touto energií, aniž by jsme nad tím takto přemýšleli. Ale má to dopad na náš zdravotní stav i psychiku. Tak proč toto nevyužívat vědomě, a tím si zkvalitnit život. Vše by mělo být použito v pozitivním duchu a to je zárukou, že děláme vše proto, abychom se posouvali správným směrem. Energie potom volně proudí. Poznali jsme mnoho možností, jak si svobodně vybrat, který způsob použití této energie nám vyhovuje – milý člověk, květina, příroda, Slunce – a je nám dobře!

 

           Nyní se dostáváme k energii, která působí destruktivně. Je to negativní energie. Všichni dobře známe setkání s člověkem, který je hádavý, agresivní, zlý… a nám s ním po chvíli není dobře. Je  to z toho důvodu, že na nás v tom okamžiku (pokud se neumíme chránit) působí jeho negativní energie…

          

           Vznik negativní energie

 

-         vnucování negativních informací – neg. zprávy, černá kronika…

-         drogy, násilí, lež, krádeže, negativní přemýšlení, křik, bití, hádky,

          konflikty…

-         přát špatné a negativní věci druhým…

-         anomální místa…

-         patogenní zóny….

-         obětiště, popraviště, hřbitovy….  

-         negativní energie z minulých životů.....

-         působení diskarnátů ( přivtělených duší.... )

-         zemské trhliny, průrvy.....

-         prokletí a zasílání negativní energie….a pod.

 

     Nemůžeme toto však brát tak, že něco je pozitivní, tak to máme rádi a něco je negativní, tak to odmítáme. Jde zde o rovnováhu těchto energií, a ta je nedílnou součástí Vesmíru. Spíše se naučme chránit sami sebe obalem a tato negativní energie vám neuškodí. Pokud si ji však naše duše v tomto životě vybrala jako úkol, který se má naučit a splnit pro růst na vyšší úroveň svého bytí, je tedy nezbytnou součástí našeho života. Potom se tato energie stane na čas naším  „kamarádem“ a my nemáme právo tuto bytost odsuzovat, nebo jakkoli zasahovat (pokud nepožádá) do plnění tohoto úkolu. Neboť si sama takovou zkoušku vybrala a je důležité ji splnit, duše ví, jakou cestou se má ubírat a proč tomu tak je!

 

      Každý člověk je svobodná bytost (a to je přece úžasné), a tak je na každém z nás jakou energii vysílá a přijímá, jakou cestou se naše duše posouvá ke  svému cíli…. nejdůležitější je k němu dojít! Neboť všichni se navracíme na stejné místo do SVĚTLA  a není podstatné,  jaká cesta nás tam dovede. Důležité je cítit čistou, bezpodmínečnou LÁSKU  a ta je také ENERGIÍ : )