Mandala= posvátný kruh – kolo – oblouk – střed

      Obraz mandaly nám může pomoci znovu najít – objevit - kontakt s působením léčivých energii – novou duchovně – duševní orientaci – cestu a pomoc při zdravotních potížích…

     V běžném životě kolem sebe máme mnoho ukázek mandal – slunce, měsíc, prsten, kmen stromu, hvězdy, kámen vhozený na hladinu, základy chrámů – kostelů – katedrál…, složení dlažby, vitrážová okna…

     Kruh představuje schopnost soustředit se, zklidnit mysl, uvolnit emoce, načerpat klid, sílu, pohodu, harmonii… kruh představuje od pradávna světlo, koloběh, zrození, návrat, obnovu, domov, jednotu a především – LÁSKU. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem a zároveň i nekonečno a věčnost…

     Můžeme vytvářet, mandaly, které posilují, léčí, harmonizují, zklidňují, rozvíjející osobnost člověka…

     Mandaly jsou nádhernými harmonizujícími obrázky, s jejichž pomocí lze vyjádřit nejhlubší pocity člověka, lze jimi léčit, jsou cestou k harmonii, mysli, těla a duše, jsou cestou nalezení sebe sama. Tvořivostí lze projevit svá přání, touhy, radosti, ale i smutky a nepokoje. Můžeme se těmto pocitům plně otevřít, neboť mandaly jsou cestou, která nás přivádí k lásce. Proto využijte i vy sílu mandal a nechte se vést…

     Je možné vytvářet mandaly na různá témata – léčení, intuice, zdraví plodnost, hojnost, láska, nadání, partnerství, sílu, vůli…

     I naše děti můžou využít malování svých mandal a přispět tím ke svému zklidnění, rozvíjení fantazie, používání a ladění barev, pilování trpělivosti, soustředěnosti a učit se zvládat emoce, které cítí sami v sobě a mandala jim umožní vše předat na papír (do předlohy) nebo si vytvoří intuitivně svůj originál… jak vše vidí, cítí v daném okamžiku a v neposlední řadě je jim i odměnou jejich „malé umělecké dílo“.

     Mandaly nám můžou dělat společníky v našem domově – harmonizovat prostředí, utvářet pohodu, dodávat klid a navozovat mír. A v neposlední řadě cíleně pomáhat urovnávat naše zdraví, upevňovat sílu, prohlubovat vitalitu a harmonizovat celé naše fyzické tělo – hladit duši a podporovat lásku.

     Je možné tohoto dosáhnout když visí na stěnách v podobě obrazů, stojí na nočním stolku  v rámečku, pomocí vitráže v oknech – dveřích, v podobě šperků, keramiky, otisku na oblečení, malbou na zdech, v podobě ornamentů na kobercích, závěsech, na nádobí, vázách…

     Nesmírnou sílu mají mandaly andělské – nejenomže svým názvem v nás evokují pocit světla, ochrany, čistoty, klidu, lásky, míru, ale cítíme, že tyto boží bytosti stále stojí po našem boku… V tyto okamžiky vnímáme zesílené pocity přítomnosti andělů, kteří nás doprovázejí na každém kroku…
     Mandaly malujeme svobodně – bez pravidel a omezení – neboť jsme svobodné bytosti a jen my sami víme, co v daném okamžiku cítíme, kam se posouváme životem v danou chvíli a na jaké duchovní úrovni jsme. A to je ta svoboda o které píši – je to vyjádření tady a teď – sebe sama!!!!

     Svoji vlastní mandalu si vybíráme nejlépe tak, že se řídíme vlastní intuicí – vybíráme si tu, která se nám nejvíc líbí, protože právě její energii pravděpodobně teď nejvíce potřebujeme…

     Mandala působí tam, kde ji umístíme a to sama o sobě svými energiemi. Můžete meditovat a vnímat pocity a asociace, které ve vás mandala vyvolává. Také můžete pro porozumění mandaly využít i její výklad na základě barev, tvarů a jejich počtů, které obsahuje.

     Pro vaši realizaci při práci s mandalou můžete použít velkou nabídku již předtištěných vzorů, nebo prostě jen vytvořte v té chvíli tu svoji – váš originál… Barvy vybírejte intuitivně.

     Nejoblíbenější materiál pro vytváření mandal=barevný písek, prach z drcených květů(i bylin), či zrní, barevné kamínky, korálky, opracované drcené barevné sklo, koření, papír a veškeré malovací prostředky, v dávných dobách i drcené drahé kameny, barvy na sklo, obarvená mouka……a mnoho dalších materiálů-dle vaší fantazie. Neboť každému vyhovuje něco jiného, a pro uvolnění, je velice duležité, aby se každý realizoval sám, jak mu to v daném okamžiku vyhovuje. Potom můžeme mluvit o vyjádření sebe sama. Vystihneme tak nejlépe, jak jsme se cítili, co se v nás momentálně odehrávalo, zaznamenáme vše-co je v daném okamžiku naší podstatou….. I vy se zamyslete nad tím, zda vytváříte mandalou, váš momentální originál, který nesvazují žádná pravidla - jak na to!  Vždyť jsme všichni svobodné bytosti-tak se svobodně vyjadřujte-pomocí mandal. Přeji vám, když je mandala dokončena, ať získáte ucelený otisk toho, co se ve vás v daný okamžik odehrávalo. A věřte-je to úžasný zážitek….
      Závěrem vám chci popřát nádherné, opravdu povznášející pocity, které budete zažívat při malování mandal. Spolu s přítomnými anděly vás posunou na vaší duchovní cestě dál a výš. Jako by vás nesly vzhůru do nebes… Budete zažívat nekonečné množství klidu a míru v duších spolu s čistou láskou ve vašich srdcích.

     Doporučená literatura:
- Andělé v léčivých mandalách - MUDr. Špatenka Pavel, MUDr. Špatenková Iveta
- Andělské hřejivé mandaly pro děti – Bobotová Blanka
- Andělské meditační mandaly – Švecová Libuše
- Cesta do nitra mandal – Adolfová Zlatka
- Archandělské mandaly poznání – Bobotová Blanka
- Andělské osobní mandaly – Švecová Libuše
- Andělské posilující mandaly – Bobotová Blanka