Mandala - posvátný kruh, kolo, oblouk, střed

      Obraz mandaly nám může pomoci znovu najít ( objevit ) kontakt s působením léčivých energií, s novou duchovně, duševní orientací, s pomocí při zdravotních potížích, se zklidněním, uvolněním, s kontaktem jemnohmotného světa… V běžném životě kolem sebe máme mnoho ukázek mandal – slunce, měsíc, prsten, kmen stromu, hvězdy, kámen vhozený na hladinu, základy chrámů, kostelů,  katedrál, složení dlažby, vitrážová okna....Kruh představuje schopnost soustředit se, zklidnit mysl, uvolnit emoce, načerpat klid, sílu, pohodu, harmonii… kruh představuje od pradávna světlo, koloběh, zrození, návrat, obnovu, domov, jednotu a především – LÁSKU. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem a zároveň i nekonečno a věčnost…

Můžeme vytvářet mandaly, které posilují, léčí, harmonizují, zklidňují, rozvíjejí osobnost člověka…

 Mandaly jsou nádhernými harmonizujícími obrázky, s jejichž pomocí lze vyjádřit nejhlubší pocity člověka, lze jimi léčit, jsou cestou k harmonii, mysli, těla a duše, jsou cestou nalezení sebe sama. Tvořivostí lze projevit svá přání, touhy, radosti, ale i smutky a nepokoje. Můžeme se těmto pocitům plně otevřít, neboť mandaly jsou cestou, která nás přivádí k lásce. Proto využijte i vy sílu mandal a nechte se vést…

Je možné vytvářet mandaly na různá témata – léčení, intuice, zdraví, plodnost, hojnost, láska, nadání, partnerství, sílu, vůli…

I naše děti můžou využít malování svých mandal a přispět tím ke svému zklidnění, rozvíjení fantazie, používání a ladění barev, pilování trpělivosti, soustředěnosti a učit se zvládat emoce, které cítí sami v sobě a mandala jim umožní vše předat na papír (do předlohy) nebo si vytvoří intuitivně svůj originál… jak vše vidí, cítí v daném okamžiku a v neposlední řadě je jim i odměnou jejich „malé umělecké dílo“.

 Mandaly nám můžou dělat společníky v našem domově – harmonizovat prostředí, utvářet pohodu, dodávat klid a navozovat mír. A v neposlední řadě cíleně pomáhat urovnávat naše zdraví, upevňovat sílu, prohlubovat vitalitu a harmonizovat celé naše fyzické tělo, hladit duši a podporovat lásku.  Je možné tohoto dosáhnout když visí na stěnách v podobě obrazů, stojí na nočním stolku  v rámečku, pomocí vitráže v oknech, dveřích, v podobě šperků, keramiky, otisku na oblečení, malbou na zdech, v podobě ornamentů na kobercích, závěsech, na nádobí, vázách…

 Nesmírnou sílu mají mandaly andělské – nejenomže svým názvem v nás evokují pocit světla, ochrany, čistoty, klidu, lásky, míru, ale cítíme, že tyto boží bytosti stále stojí po našem boku… V tyto okamžiky vnímáme zesílené pocity přítomnosti andělů, kteří nás doprovázejí na každém kroku…
 Mandaly malujeme svobodně, bez pravidel a omezení, neboť jsme svobodné bytosti a jen my sami víme, co v daném okamžiku cítíme, kam se posouváme životem v danou chvíli a na jaké duchovní úrovni jsme. A to je ta svoboda o které píši – je to vyjádření tady a teď – sebe sama!!!!

 Svoji vlastní mandalu si vybíráme nejlépe tak, že se řídíme vlastní intuicí, vybíráme si tu, která se nám nejvíc líbí, protože právě její energii pravděpodobně teď nejvíce potřebujeme…

 Mandala působí tam, kde ji umístíme a to sama o sobě svými energiemi. Můžete meditovat a vnímat pocity a asociace, které ve vás mandala vyvolává. Také můžete pro porozumění mandaly využít i její výklad na základě barev, tvarů a jejich počtů, které obsahuje.

Pro vaši realizaci při práci s mandalou můžete použít velkou nabídku již předtištěných vzorů, nebo prostě jen vytvořte v té chvíli tu svoji – váš originál… Barvy vybírejte intuitivně.

     Nejoblíbenější materiál pro vytváření mandal je barevný písek, prach z drcených květů ( i bylin ), či zrní, barevné kamínky, korálky, opracované drcené barevné sklo, koření, papír a veškeré malovací prostředky, v dávných dobách i drcené drahé kameny, barvy na sklo, obarvená mouka……a mnoho dalších materiálů - dle vaší fantazie. Neboť každému vyhovuje něco jiného, a pro uvolnění, je velice duležité, aby se každý realizoval sám, jak mu to v daném okamžiku vyhovuje. Potom můžeme mluvit o vyjádření sebe sama. Vystihneme tak nejlépe, jak jsme se cítili, co se v nás momentálně odehrávalo, zaznamenáme vše-co je v daném okamžiku naší podstatou….. I vy se zamyslete nad tím, zda vytváříte mandalou, váš momentální originál, který nesvazují žádná pravidla - jak na to!  Vždyť jsme všichni svobodné bytosti, tak se svobodně vyjadřujte, pomocí mandal. Přeji vám, když je mandala dokončena, ať získáte ucelený otisk toho, co se ve vás v daný okamžik odehrávalo. A věřte - je to úžasný zážitek….
      Závěrem vám chci popřát nádherné, opravdu povznášející pocity, které budete zažívat při malování mandal. Spolu s přítomnými anděly vás posunou na vaší duchovní cestě dál a výš. Jako by vás nesly vzhůru do nebes… Budete zažívat nekonečné množství klidu a míru v duších spolu s čistou láskou ve vašich srdcích.

     Doporučená literatura:
-   Andělé v léčivých mandalách - MUDr. Špatenka Pavel, MUDr. Špatenková Iveta
-   Andělské hřejivé mandaly pro děti – Bobotová Blanka
-   Andělské meditační mandaly – Švecová Libuše
-   Cesta do nitra mandal – Adolfová Zlatka
-   Archandělské mandaly poznání – Bobotová Blanka
-   Andělské osobní mandaly – Švecová Libuše
-   Andělské posilující mandaly – Bobotová Blanka