Meditace – rozjímání, hloubání...

 

     Existuje mnoho způsobů meditace a každému vyhovuje něco jiného. Ale zdá se, že všechny vedou ke stejnému výsledku, takže si můžete najít takový, který vám  vyhovuje.

 Dnešní uspěchaná doba přináší lidem stres, časté nemoci, únavu, napětí, vyčerpání a další problémy, jak na psychické, tak fyzické úrovni. Proto má meditace pomoci těm, které trápí tyto neduhy, ale i těm, kteří se do meditací chtějí pustit pro obohacení a poznání další techniky. Meditaci není možné popsat, ale je to něco, co je potřeba zakusit. Lze ji pochopit a naučit se jí pouze cvičením a praxí. Naši mysl obvykle zaplavuje vyčerpávající proud myšlenek, vzpomínek, zloby, přání a nadějí..... Den za dnem, dokonce i když spíme, naše mysl neustále pracuje: sní, bez ustání o něčem přemítá, je nepřetržitě pohroužena do rozmanitých úzkostí a obav. Tento stav mysli pro nějž je typické nepřetržité napětí je stav „ne-meditace“. Když se zahlcení myšlenkami rozptýlí a mysl mlčí, pak je možná meditace chápaná jako vzácné ticho, v němž je možné se přiblížit ke své osobní pravdě.

 

     Jak probíhá meditace


     Pokud uvažujete o meditaci, najděte si v bytě příjemné místo, kde se cítíte dobře a toto místo je čisté, klidné, hezké a budete ho používat jen vy – meditujte o samotě. Na úplném začátku je lepší se pro zklidnění, uvolnění  osprchovat vlažnou vodou, nebo vykoupat. Tělo je potom příjemně naladěno. Vezměte si čisté,   volné a nejlépe světlé oblečení. Odstraňte vše, co může působit rušivě – telefon, budík, zvířátka, vyp. zvonek… Pokud je to možné pusťte si tlumeně meditační hudbu a zapalte svíčky nebo vonné tyčky. Meditaci je lépe praktikovat v sedě, v leže můžete snadno vstoupit do světa spánku, nebo do určité vnitřní dřímoty. V leže je možné spolehlivě meditovat pod vedením druhé osoby. Při meditaci je důležité, aby jste měli vzpřímenou, rovnou páteř a uvolněné tělo. Před počátkem samotné meditace je vhodné se nejprve zklidnit sérií hlubokých nádechů a výdechů. Pokaždé, když se nadechujete, snažte se představit si a cítit, že do těla přichází klid a mír. Když vydechujete, snažte se cítit, že z těla odchází neklid – napětí. Několikrát toto zopakujte. Nikdy nedělejte během mediace nic co by pro vás bylo nepohodlné. Vše plyne v klidu, a pokud meditujete správně, získáte spontání vnitřní radost, pocit blaženosti. Provádíte – li skutečnou meditaci jste schopni cítit mír uvnitř i  vně. Cítíte, že vaše tělo se stává velmi lehké a máte pocit, že můžete létat. Zda máte správný způsob pro vás vhodné meditace můžete poznat také tím, jak se po ní cítíte. Pokud mír, světlo, láska a radost vystoupí do popředí z nitra jako výsledek meditace, tehdy budete vědět, že je to to, co jste hledali. Meditace prováděná za pomoci správných technik navozuje stav postupného mentálního uvolnění, přináší klid, rovnováhu, vnitřní harmonii a napomáhá rozšiřování vědomí, které nakonec dosáhne zkušenosti svého nejhlubšího Já.

 

     Cíl meditace


     Cílem meditace je očistit mysl od nánosů a podpořit rozvoj pozornosti, soustředění, analytických schopností, důvěry, klidu, radosti a nakonec nás dovést k nejvyššímu stupni moudrosti, jenž nám dovolí vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Meditace je činnost, která zapojuje celý systém – tělo, mysl, duch  a má blahodárné účinky na organismus. Její pravidelné provozování vede k vymizení psychického napětí (stresu), ale také ke zlepšení někdy i uzdravení  nejrůznějších problémů psychosomatického původu. Má také preventivní účinky: stav celkové rovnováhy a harmonie má pozitivní dopad na fungování imunitního systému a pomáhá předcházet nemocem. Má pozitivní dopad na citovou a pracovní oblast z terapeuticko - rehabilitačního hlediska. Cílem meditace je očistit svou mysl: meditování očišťuje myšlení od negativních pocitů ( žárlivosti, chtivosti, závislosti… ), které naše bytí ponižují na stav, kdy jsme otroky svých citů. Meditace může „otevřít cestu“.

 

     Závěr:


     Existuje nepřeberné množství meditačních technik a je na vás, kterou si zvolíte. Nechte se inspirovat mnoha knihami, které vám nabídnou širokou škálu technik,  jak pro začátečníky, tak pro pokročilé v této oblasti… Opět na závěr musím připomenout naše každodenní pomocníky – anděly. Z mých zkušeností vím, že při každé meditaci nad námi dohlíží a pomáhají… Klienti při naší společné práci tyto pomocníky „vnímají“  kolem sebe a dokáží s nimi komunikovat… meditace může tím pádem být příjemnější a konečný pocit silnější…

 

     Doporučená literatura


-   Rüdiger Dahlie: Cesta do vlastního nitra: Vedené meditace na cestě k sobě
-   Eknath Easwaran: Meditace: Osmibodový program duchovního růstu
-   David Fontana: Kniha meditačních technik
-   Funk Karel: Meditace jako píseň duše
-   George Mike: Ve světle meditace
-   Goldstein Joseph: Meditace vhledu: cesta moudrosti a svobody
-   Kaplan Arysh: Meditace a kabala
-   Osho: Meditace
-   Osho: Od medikací k meditaci
-   Silvani Franea: Meditace pro každého
-   Vacek Jiří: Zázraky meditace