S radostí vás vítám na mých stránkách….

  
    Se svým manželem žiji dlouhá léta v nádherném prostředí brdských lesů a máme společně nyní již dospělou dceru . Více než čtvrtstoletí se profesionálně věnuji pomoci druhým na jejich životních cestách. Vzhledem k mému silnému sociálnímu cítění nyní vidím, jak si na své cestě stojím a čím můžu ostatní inspirovat. Již dobře vím, že při náročných zkouškách ve svém životě, jsem dostala a dostávám cenné dary o které se chci dělit.

   Původně jsem absolvovala vysokoškolské nástavbové studium psychologie a dalších soc.věd, kterou mě – s mnoha dalšími učiteli - učil i malíř Ing. Zdeněk Hajný. Později jsem absolvovala ( od r.89 ) bezpočet seminářů hlubinné abreaktivní psychoterapie     ( tj. "regresní terapie" ) pod vedením Ing. Andreje Dragomireckého a Míly Lukášové. Na kurzech Adrejovi školy jsem také působila jako auditorka a asistentka. Na těchto zkušenostech jsem stavěla své další poznání, v průběhu 28 - mi leté samostatné praxe.

   Dále jsem znalosti a zkušenosti získávala absolvováním seminářů a kurzů, jako je Modrá Alfa, malování pravou hemisférou, malování mandal, práce s energií, meditace a relaxace, kontakty s anděly, úvod do zkušenosti supervize, přivtělené duše, tělo a stres ( práce s tělem z oblasti body - psychoterapie ) a na mnoha dalších kurzech z oblasti tradičních a alternativních metod. Toto vše mi pomáhá k poznání a pochopení, abych těm, co ke mně najdou cestu, měla co nabídnout. Přes šedesát let mého života a zkušeností z mé práce, mě naučily, že i pouhé pohlazení, soucítění, obejmutí a úsměv, je velikou pomocí pro ty, kteří ji hledají….

   Své techniky a metody kombinuji nyní tak, abych Vám mohla nabídnout své poradenské služby a své OBRAZY. Věřím, že žádná setkání nejsou náhoda, a proto ani to, že jste si otevřeli tyto mé stránky, není náhodou a pokud tedy mohu něco udělat, co potěší vaše srdce, co prosvětlí váš den a co pohladí vaši duši, budu ráda a za vaši návštěvu

 

     s láskou všem děkuji  Jana Faixová