Používáte více pravou či levou mozkovou hemisféru?


 

V roce 1981 získal neurochirurg Roger W. Sperry za výzkum mozkových hemisfér Nobelovu cenu. To díky právě jeho výzkumu víme, že každá mozková hemisféra zpracovává informace zcela jiným způsobem.

     LEVÁ hemisféra
Ovládá pravou polovinu těla. Kromě toho je sídlem logiky, řeči a vůle. Díky ní dokážeme pracovat s fakty, daty a čísly, dokážeme vyřešit matematické úlohy, zda máme smysl pro míry a váhy. Odpovídá za naše analytické myšlení, či pro pořádek a za systematický přístup.

     PRAVÁ hemisféra
Ovládá naši levou polovinu těla a vegetativní nervový systém, odpovědný za radosti i úzkosti, trávení, pocení, … Je sídlem naší tvořivosti a fantazie. Umožňuje nám vnímat obrázky, barvy a také hudbu a rytmus. Sídlí zde i naše emoce, chutě a vůně. Díky ní se umíme zasmát vtipu, a zvládat dojetí. Pravá hemisféra odpovídá za syntetické (spojující) myšlení. Všechny významné objevy a vynálezy vědy a i všechna významná umělecká díla se zrodily nejprve v naší pravé hemisféře.

Se souhlasem autorky byl článek převzat a přeložen  www.danielarau.sk

 

Pravá a levá hemisféra

   Klíč k vyváženosti je rovnováha obou hemisfér. Většina lidí má převážně jednu hemisféru dominantnější, a proto prožívá život hodně racionálně nebo hodně iracionálně. Buď jsou chytří ( analytičtí, logičtí, konkrétní, často – muži ) nebo šťastní ( emocionální, kreativní, intuitivní, často – ženy ). Existují techniky jak sladit schopnosti levé a pravé hemisféry a být chytrý a šťastný. Pravá hemisféra ovládá pohyb levé poloviny těla a levá hemisféra ovládá pohyb pravé poloviny těla. Pokud vykonáváme pravou a levou  rukou či nohou jiný pohyb, natož pak  v jiném rytmu, hemisféry se musí synchronně zapojit ( pianisté, bubeníci, muzikanti, jogíni, sportovci, žongléři…. ). Se sladěním hemisfér si potom můžou užít život bohatý jak na emoce, tak na logické myšlení. Hemisféry jsou od sebe neoddělitelné, ale můžeme je sladit.

   Levá hemisféra – je sídlem slov ,rozumu, čísel, logiky, čtení, psaní, počítání, vědomí času, racionálního myšlení, odpovídá za naše mužské  reakce, tradičního školního vzdělání, vědy, jednotek míry – vah, faktů,  dat, vůle….

   Pravá hemisféra – je sídlem emocí, štěstí , intuice, kreativity, smyslového a mimosmyslového vnímání, symboliky ženského projevu, očí, představivosti, tvorby snů, holistického myšlení, tvořivosti, umění, hudby, rytmu, vtipu, fantazie, chutí, vůní….

 

1.  cvičení – sedněte si - přitiskněte si pravou rukou pravou nosní dírku a 50 x vydechujte a nadechujte levou nosní dírkou. Poté chvíli dýchejte oběma dírkami. Opět přitiskněte pravou rukou, ale tentokrát levou nosní dírku a opět 50 x vydechujte a nadechujte. Poté opět chvíli dýchejte normálně oběma dírkami. Je možné frekvenci snížit na 20 x

 

2.  cvičení – kreslete prsty rukou s nataženými pažemi ležatou osmičku ( lemniskátu ). Oči jsou zacílené na konce prstů, pohledem provázíme pohyb rukou. Spojení těla a očí.

 

3.  cvičení – žonglujte s třemi míčky. Dívejte se skrze míčky, necilte na ně pohled, jinak vám spadnou. Překonáme uchopovací reflex a tím uvolníme mysl. Povolují bloky těla.

 

4.  cvičení – souběžnost, vezmeme si kus papíru a do každé ruky tužku. Oběma rukama  začneme  naráz kreslit zrcadlově stejné tvary, čísla, písmena, obrazce… Pokud nám to připadá těžké pomáháme si pokyny nahlas, kreslím dolu, kreslím vpravo…. koordinace oko, ruka, řeč

 

5.  cvičení –  nataženýma rukama před sebe, ve vzduchu v úrovni očí malujeme pomyslná čísla, písmena, obrazce…. Opět zrcadlově!