Přivtělené duše

 

      Každý člověk, který zemře se stává, odborně řečeno - diskarnátem. Po smrti fyzického těla, má tato duše, nějaký čas na to, aby se odebrala do světla, za Nebeskou bránu, kde má čas a prostor, zhodnotit objektivně souvislosti svého minulého života a rozhodnout se pro další inkarnaci. Toto se děje za přítomnosti božích bytostí. Je ale velice mnoho duší, které zůstávají na Zemi a nechtějí, nebo nemůžou odejít ( drží je láska k pozůstalým, strach, závislost na partnerovi, na majetku, obavy z toho co bude dál, strach z potrestání, že jsme žili špatně, neznáme cestu, strach z pekla…. ) a z mnoha dalších důvodů. A tím nastává pro tuto duši problém, zůstává zde bez těla, a tím pádem bez možnosti dalšího reálného žití. Říkám tomu stavu, že se tady tato duše „zasekla“ bez další možnosti realizace a jakéhokoli duchovního vývoje. A tím se dostáváme k výrazu  – přivtělená duše! Tato duše se přivtělí k bytosti, která fyzické tělo má a může se skrze něj i projevovat. Pak je takový člověk pro své okolí „divný, zvláštní, jiný ( než dřív ) neboť ostatní můžou tuto změnu zaznamenat, ale nechápou ji! A dotyčný, pokud toto nezná, neví co se s ním děje. Pak je takový člověk podrážděný, dělá nebo říká věci, které by jinak předtím nedělal a jen se diví, co se to s ním děje. Není divu, neboť jeho fyzické tělo používá cizí duše. Tato duše se k nám povětšinou přidá, když máme porušený obal kolem našeho fyzického těla. Takový člověk má totiž nižší vibrace než zdravý a dobře naladěný člověk. Tím je oslaben, a tato duše má tím pádem snadnější přístupovou cestu. Zdravý člověk má obal pevný, silný, neporušený, a tak není tak jednoduché přivtělení takovéto duše. Ale pokud své vibrace snížíme čímkoli, co obal naruší - poškodí ( nemoc, operace, bolest, hádka, vztek, deprese, alkoholem, smutkem….. ) pak se k nám taková duše může dostat ( a to nejenom jedna! ). Důvod je prostý - pro ni není jinak možné, získat zde nové fyzické tělo ( toto probíhá za Nebeskou bránou ). A to má za následek různé problémy - ve formě psychických i fyzických potíží (nemoci důležitých orgánů, myšlenky na sebevraždu, rozpory s partnery, náhlá změna chování, jednání, vystupování, chmurné úvahy, ztráta zájmu o vše, nebo naopak, i viditelné chřadnutí fyz. těla…. ) Pro toto mám svůj výraz, že tyto duše, naše fyzická těla, používají jako „dopravní prostředek“ pro přežívání ( spíše živoření ) na této úrovni.

 

     Ve své dlouholeté praxi, tyto duše velice často potkávám, ale vždy se snažím zjistit jejich jméno za jejich života, neboť si myslím ,že i mě by vadilo ( po smrti ) kdyby mě někdo oslovoval „diskarnáte“- když jsem byla Jana. Ne vždy je to snadné! Člověk, který nezná zásady a pravidla, jak komunikovat s touto duší, by měl raději vyhledat někoho zkušeného v této oblasti. I v jemnohmotném světě platí určitá pravidla, která musíme dodržovat. Sami nemáme zkoušet věci, které mohou být dokonce nebezpečné. Na odvádění duší žádný univerzální návod není, protože všechno, co se píše na toto téma, je jen navedení - pouhé doporučení. Ale člověk, který se tímto zabývá  a zná pravidla, si ví rady jak na to. Musíme mít na paměti, že jsou kolem nás nejrůznější bytosti, ale nejsou jen milé, neškodné, jsou tu i takové, s kterými není radno si zahrávat, ale spíš se chránit. Proto při práci tvoříme ochranu z bílého světla, ochranný kruh za pomoci božích bytostí - andělů, prosíme o štít z univerzální energie, používáme modlitbu, zapálíme svíčky…..

 

     Tyto přivtělené duše nám můžou velice ovlivnit život a v mnoha případech je to v negativním slova smyslu ( viz. výše zmíněno ). Zjišťujeme, z jakého důvodu je tato duše u klienta. Je důležité, se k této duši chovat laskavě, trpělivě a hlavně jako k živému člověku, vždyť nemá jen fyzické tělo! Složitější je komunikace s duší, která si neuvědomuje, že toto není její fyzické tělo, a tím pádem, zde na Zemi vše skončilo. Zjišťujeme, co zde tuto duši ještě drží  - poutá. Ze zkušenosti vím, že má s klientem ještě cosi nedořešeného a tím pádem nemůže odejít. Ať je to cokoli z tohoto života či z minulého. Toto je velice důležité zjistit, aby došlo k pochopení, odpuštění a odpoutání na obou stranách. Po ukončení této fáze, je možné tuto duši odvést vzhůru za Nebeskou bránu, kde teprve nalezne klid a mír. Toto vše se děje za laskavé pomoci anděla Strážného a astrálního Mistra.Vždy jsou přítomni a nápomocni při mé práci. Pro tuto duši s klientem vizualizujeme krásnou odchodovou cestu ( bílé schody, most…. ) a vnitřním zrakem kontrolujeme, zda duše prošla s těmito pomocníky branou - ta se za nimi zavře  – a tím je vše skončeno. Poděkujeme za pomoc a klient má opět své fyzické tělo, které patří pouze jemu! Praxe mě naučila, že není možné zodpovědět otázku, jak dlouho bude ve fyzickém těle sám, pokud se nebude vědomě chránit pozitivním obalem.… !?!?)  Poté klient cítí úlevu, zklidnění a pocit lehkosti.

      A na konec prozáříme, posílíme a pročistíme klientovo fyzické tělo univerzální energií, z které vytvoříme pozitivní obal ( nezaměňovat s aurou ) a ten po určitý čas může klienta chránit, ale není zárukou, že se přivtělení nemůže za čas opakovat!!! Klient si potom může sám dle potřeby obal vytvářet kdy chce a kolikrát uzná za vhodné. Podle svého uvážení, jak se cítí.

       Upozorňuji na zjednodušené popsání této techniky, neboť jde pouze o upozornění na skutečnost, že něco takového existuje - nikoli návod na náhodné praktikování! Neboť se velice často stává, že scházíme nazpět do minulých životů, kam až sahá společná cesta těchto dvou, aby vše mohlo skončit… (nutná znalost této techniky). Všechny tyto duše odvádím s láskou, protože cítím, že teprve v tento okamžik se odpoutávají a odchází s klidem a mírem ve svých duších…a to stojí za to!!!! Je nádherné, že za mnoho let mé praxe je těchto duší již velké množství, a já vím, že se v průběhu dalších životů opět spolu sejdeme….. : )  TAK AŤ JE TO S LÁSKOU…