Faleš

 

         Kazatel nové církve mluvil horoucně o lásce mezi lidmi, o tom, jak je třeba milovat každého člověka, bez ohledu na to, jestli je nám příjemný nebo nepříjemný, jestli je náš nadřízený nebo podřízený, jestli je černoch nebo běloch, starý či mladý, hezký či ošklivý. "Mějte se rádi, poznávejte se, vždyť každý z nás je tak odlišný. Čím více se poznáte, tím bližší vám ten člověk bude. Nebude už cizích lidí." Každý den ze své kazatelny takto hovořil k lidem pod ním stojícím. "Musíš se ještě více přiblížit lidem", nabádal ho jeho představený. "Vždy po kázání si někoho vyber a promluv s ním a poznej ho blíže, musíme naši církev přiblížit lidu, je třeba nejen o lásce mluvit, ale ji i ukazovat." A tak náš kazatel si vždycky někoho vybral a plnil tak doporučení svého nadřízeného. A tak přišel jednoho dne i k poslední řadě, kde seděla postarší nenápadná žena. "Rád Vás poznávám, jak dlouho už do našeho kostela docházíte?" ptal se zaníceně. "Už přes rok", odpověděla žena. "Tak to už Vás asi hodně lidí zná. A kde bydlíte?" děl kazatel. Žena se podivila. "No přeci u Vás, vždyť jsem Vaše uklízečka."
odrazka  "Horší jazyk falešníka nežli kopí protivníka"
Staročeské
odrazka  "Čím sa čert viac začesává, tým väčšmi mu ročky trčia"
Slovenské
odrazka  "Skutky, nikoliv slova"
Anglické
odrazka  "Slova bez činů- hrom bez deště."
Thajské
odrazka  "Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planá a prázdná."
Demosthenes
odrazka  "Falešní, chladní a vypočítaví lidé si dovedou neobyčejně rychle osvojit řeč a mravy naprosto opačné své povaze. Všechnou je u nich povrch, zevnějšek, zdání, nátěr, pláštík. Jakmile je někdo prohlédne, jsou ztraceni; proto je také určitý pud sebezáchovy obdařil neobyčejnou schopností mravní přetvářky. Dovedou měnit masku i převleky rychle a obratně jako zkušený herec."
Eugéne Sue, francouzský prozaik (1804-1857)