Jakou mají perspektivu? Jsou bez šance

 

          Jeden profesor sociologie zadal studentům úkol sebrat v  baltimorských slumech příběhy dvou set chlapců. Studenti měli ke každému z nich připojit, jaký další vývoj u chlapců očekávají. U všech napsali: "Bez šance". O pětadvacet let později se tato studie dostala do rukou jiného profesora sociologie. Řekl svým studentům, aby ve starém projektu pokračovali a  zjistili, co se s těmi chlapci stalo.
         Studenti objevili, že kromě dvaceti chlapců, kteří se odstěhovali nebo zemřeli, dosáhlo jich sto šedesát sedm ze zbývajících sto osmdesáti nadprůměrného úspěchu jako právníci, lékaři a podnikatelé. Pan profesor žasl a chtěl se dostat věci na kloub. Naštěstí všichni tito muži dosud bydleli v okolí, a tak mohl každému položit otázku: "Čemu vděčíte za svůj úspěch?" Ve všech případech odpověď zněla: "Své učitelce." Ona učitelka dosud žila, a tak ji pan profesor vyhledal a zeptal se staré, ale stále bystré dámy, jakým kouzlem se jí podařilo vytáhnout chlapce ze slumu a dovést je k  úspěchu. Zajiskřilo jí v očích a jemně se usmála: "To je opravdu velice prosté," řekla. "Já jsem ty chlapce měla ráda."

Eric Butterworth 


        Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny

nizozemské přísloví

        Láskyplné vztahy, ačkoliv jsou nezbytné pro život, zdraví a růst, patří mezi nejsložitěší dovednosti.

L.Buscaglia

         Láska: jedinečná tvořivá síla Šiřte lásku všude, kudy jdete: nejdřív u vás doma. věnujte lásku svým dětem, své ženě nebo muži, sousedům od vedle... Nikdy nedopusťte, aby od vás nějaký člověk neodešel lepší a šťastnější. Buďte živým projevem Boží laskavosti; laskavosti ve tváři, v očích, úsměvu, v srdečném pozdravu.

Matka Tereza