Kde končí pýcha

         Zase jsem si jednou položil otázku, která mě často napadala.Proč se vlastně takhle dřeš? Myslel sis, že všechno bude snazší, až budeš jednička? Proč nerezignuješ? Tvé honoráře z knih už jsou teď čtyřnásobně vyšší, než tvůj plat. Co se snažíš dokázat teď, když tvůj časopis dosáhl úspěchu? Proč neodjedeš někam, kde je klid a ticho, a nenapíšeš ty knihy, na které stále myslíš a máš je v hlavě?.

        Zvyk a má hrdost byly zřejmě jedinou logickou odpovědí na tyhle otázky. Časopis Succes Unlimited Magazine s třemi zaměstanci jsem z měsíčního nákladu 4000 pozvedl na současných 200 000- při čtyřiatřiceti zaměstnancích. Přesto jsem si byl vědom toho, že v naší zemi je ještě 120 milionů potenciálních předplatitelů, a to znamenalo lákavou výzvu je oslovit. Pak jsem se snažil vzpomenout, kdo napsal:
"Začátek pýchy je v nebi. Pýcha pokračuje na zemi. A končí v pekle"