Nenechme se paralyzovat obtížemi

 

          Já osobně považuji za nesmírně prospěšnou radu, kterou vyřkl o utrpení velký indický učenec a světec Šántidéva. Je podstatné, řekl, když čelíme obtížím jakéhokoli druhu, abychom se jimi nenechali paralyzovat. Pokud k tomu dojde, jsme v nebezpečí, že jimi budeme úplně zahlceni. Místo toho bychom s použitím svých kritických schopností měli prozkoumat podstatu problému samotného. Pokud zjistíme, že je zde možnost jej vyřešit za pomoci těch či oněch prostředků, není třeba se rozčilovat. Racionálním řešením by tedy bylo věnovat veškerou svou energii nalezení těchto prostředku a jejich použití. Jestliže na druhé straně zjistíme, že problém nepřipouští žádné řešení, je naprosto zbytečné dělat si s tím starosti. Pokud situaci nemůže nic změnit, starosti to jenom zhoršují. Vytržen z kontextu filozofického textu, v němž je vyvrcholením složité řady úvah, může znít Šántidévův přístup poněkud zjednodušeně. Ale jeho krása spočívá právě v jeho vlastnosti zjednodušení. A nikdo nemůže nic namítat proti jeho naprosté praktičnosti.

Etika pro nové milénium,Jeho Svatost Dalajláma