Padající hvězda

        V jedné daleké galaxii, blízko asteroidového pole, kde je docela velké nebezpečí ztroskotání, byla na malé hvězdě jedna záchranná stanice. Skládala se pouze z několika obytných buněk, hangáru a staré kosmické lodi. Žilo zde několik obětavých lidí, kteří stále sledovali, zda tu někdo nehavaruje. V takovém případě rychle vyrazili a i přes velké riziko se snažili zachránit co nejvíce životů. Žili střídmě a nic jim nechybělo. O ztroskotance se vždy dobře postarali a odvezli je na nedalekou planetu, která ležela na vesmírné stezce. Čím více lidí zachránili, tím více se šířila jejich sláva. Lidé se sem začali sjíždět, aby viděli, jak jsou ti lidé sehraní, a jakou důležitou práci tu provádějí. Při té příležitosti jim poskytovali finanční výpomoc. Za získané peníze byly nakoupeny nové lodě, vystavěny obytné prostory, nemocnice, společenské prostory. Nových členů přibývalo, a tak se vytvářely další posádky.
         S rostoucí členskou základnou bylo stále méně práce. Na jednu posádku připadly asi dvě nehody na měsíc. A když tito lidé neměli co dělat, začali se bavit a užívat si života. Vybudovali kino, bar, diskotéku a další prostory pro zábavu. Společenský život se rozvíjel a lidé ztratili chuť zachraňovat. Nakoupili roboty, kteří za ně nebezpečnou a tvrdou práci provedli. Roboti však měli poruchy, a tak je lidé museli opravovat. Proto si pořídili další roboty, aby je opravovali za ně. Postupem času je začala obtěžovat i péče o zraněné, a tak robotům nařídili, aby je vozili někam jinam. Po několika měsících roboti zmizeli neznámo kam. Nikdo si toho nevšiml, lidé popíjeli, slavili každý den a cestovali po hvězdě. Naštěstí si pár členů uvědomilo, jaký byl původní význam hvězdy, a tak podali návrh na vrácení se k původní činnosti. Hlasovalo se a  těmto lidem bylo nabídnuto, aby si založili stanici na jiné hvězdě.
          A tak udělali. Postavili si malou stanici na nedaleké hvězdě. Posádku tvořilo jen pár obětavých lidí, kteří bojovali za své ideály. Jejich odvaha je brzy proslavila, a tak se základna zvětšovala, zvyšoval se počet členů a ideály brzy vzaly za své.

          Kdybyste touto oblastí někdy projížděli, viděli byste tisíce zábavních center na okolních hvězdách. Zachraňování však nikoho nezajímá.

M.Ilgner jr 


"Zahálka i krále i kdysi šťastné zahubila město. "
Catullus         

"Lidé vyhledávají radovánky a sem tam se zmítají jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té pořád nové zábavy, která je vábí. "
Pascal         

"Zahálka plodí hříchy. "
Latinské přísloví         

"Zvykejme si odhánět od sebe nádheru, dát se obsluhovat menším počtem otroků, pořizovat si oblečení k tomu účelu, k jakému bylo vynalezeno, bydlet skromněji.... Učme se zvětšovat svou zdrženlivost a krotit svou rozmařilost, ovládat mlsnost, na chudobu se dívat nezaujatýma očima, mít v úctě střídmost.... Bohatství ducha spočívá v tom, že po ničem netoužíš. "