Perla

Jedna ústřice řekla své sousedce: "Mám v sobě převelikou bolest. Je těžká a kulatá a a je mi úzko."
   Druhá ústřice odpověděla s nadutou samolibostí:"Velebena budiž nebesa a moře, já nemám v sobě žádnou bolest.Jsem živá a zdravá jak uvnitř, tak zevně".ústřice s perlou
V  té chvíli procházel kolem krab, slyšel obě ústřice a řekl té, která byla živá a zdravá jak uvnitř, tak zevně:"Ano, ty jsi živá a zdravá, avšak bolest, kterou snáší tvá sousedka, je způsobena perlou neobyčejné krásy".

 

 

 

 

 

        Chálíl Džibrán