Pod převisem nad roklí

      Jeden buddhistický kněz putoval pokojně do svého kláštera v horách a po cestě ho překvapil vyhladovělý medvěd. Kněz se dal na zběsilý útěk, ale šelma mu byla v patách.Najednou se ocitl na okraji propasti.Stál před neřešitelnou volbou a nemohl se rozhodnout: buď se vrhnout dolů nebo se nechat roztrhat.Medvěd se blížil a už cenil své strašné tesáky.Kněz sklouzl do propasti, ale podařilo se mu zachytit větve stromu, který vyrůstal ze skalnaté stěny. Větev se však začala nebezpečně naklánět dolů. Podíval se pod sebe a zahlédl dole hladového tygra.Tlamu měl dokořán a čekal na něj, až spadne. A tak se ubohý kněz držel pevně větve, nad sebou měl medvěda , který ho chtěl roztrhat a pod sebou ve střehu čekajícího tygra. Byla to naprosto neřešitelná situace.
      Vtom si kněz všiml, že poblíž větve se červená trs jahod.Jejich plody byly červené, zralé, slaďoučké a lákaly k jídlu.Kněz natáhl ruku a dvě si utrhl.Jen se mu rozplynuly na jazyku a on s nadšením vydechl :” Ty jsou dobré! Taková výtečná chuť!”