Poznání

         Bojovnicemořská rybkaV tmavém pokoji s  umělým osvětlením stála vedle sebe dvě akvaria. V jednom , sladkovodním , plavala velká Betta splendens- bojovnice. Vybojovala právě jeden zápas, svého soupeře ubila a byla na sebe patřičně pyšná. V druhém , mořském, plavala barevná mořská rybička. "Ty, malá, kde ses tu vzala?", ptala se s nádechem nadutosti velká bojovnice. "Chytli mne v  moři", odpověděla mořská rybka. "Co je to moře?"ptala se bojovnice."Něco takového neznám." Všechny poslední generace této bojovnice žily vždycky jenom v akvariu. "Moře, to je obrovské množství vody. Je zde spousta korálů, sasanek, rybičky malinké i  ohromné velryby. Moře omývá pláže a jsou zde i hrůzostrašné hloubky, do kterých se nikdy nedostaneš. Voda v moři je průzračně modrá a úplně jiná, než tvá voda. Já jsem z Rudého moře." Beta bojovnice, která nikdy jinde nebyla než ve svém akvariu, kde se narodila ona i její rodiče a prarodiče (to, že pocházela původně z přírody, z Thajska , to už nevěděla), se pohrdavě vyjádřila : "Vymýšlíš si. Říkáš, že jsi z Rudého moře a jedním dechem tvrdíš, že voda je modrá . A přesto jseš ve stejném akvariu jako já, máš tam stejné bublinky jako já, voda je průhledná a nevidím, že by se tvá voda lišila od mé vody."Mořská rybka se jí snažila vysvětlit, co je to sůl, odraz blankytného nebe ve vodě , ale bojovnice ji moc neposlouchala, nevěřila jí a ještě si myslela, že si z ní dělá legraci- kdo to kdy slyšel, že by byla slaná voda a že by se v ní dalo žít, vždyť to odporuje přece všem znalostem akvarijních ryb. A aby mořské rybičce dokázala, že ta si vymýšlí, tak jednou při odkrytém akvariu přeskočila do druhého a tak se přesvědčila o své pravdě."Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru. "
B.Hillaire         

"Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví a druhého, jenž jí porozumí."
Ch.Džibrán         

"Poznávat svět je nezbytné, chceme li dokonaleji poznat sami sebe, porozumět svým vlastním možnostem doma. "
J.Procházka         

"Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama. "
A.Einstein         

"Pravdy, poznatky, vědomosti a "skutečnosti" závisejí na čase: jsou časem překonávány a čas je mnohdy odhaluje jako omyly. Čas dělá z včerejšího vědění vědecké bludy, otřepané vtipy. Běh času=pokrok nás každý den nutí rozloučit se "skutečnostmi", které ještě včera byly považovány za nevývratné moudrosti poslední instance. "