Prosba o požehnání

         Žák, který se po dlouhých letech učení chtěl vydat do světa, prosil svého mistra o požehnání. Mistr položil pravou ruku na žákovo rameno a řekl: "Ať' máš vždy hodně starostí."
         S úžasem se podíval žák na svého učitele a zeptal se ho, copak jen mu udělal, že mu přeje v budoucnosti starosti místo štěstí a požehnání.
         "Tvá otázka, můj žáku, je znamením, že jsi ještě nedosáhl osvícení. Neboť jsem ti neřekl nic jiného, než že se máš vždy těšit z nejkrásnějšího daru a největšiho štěstí, totiž ze svého zdraví. Podívej se, zdravý člověk má vždy mnoho starostí. Nemocný má jen jednu, aby se uzdravil."