Průzkum názorů

       Lidem v různých koutech světa by mohla být položena následující otázka:
Prosím vás, jaký máte názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?
Následující odpovědi by mohly být pozoruhodné a vést k zamyšlení, jak pro nás prostá otázka není zase tak jednoduchá. I když původně to bylo myšleno jako vtip (přišlo mi to emailem), zařazuji to spíše do rubriky k zamyšlení


V Africe by často nevěděli, co je to "jídlo"
V západni Evropě by nechápali, co je to "nedostatek"
Ve východní Evrope by zase nevěděli, co je to " mít názor"
V Argentine by nevěděli, co je to "prosím vás"
V USA by zase nerozuměli tomu, co to znamená "v jiných částech světa".