Strážce majáku, co nedokázal odmítnout.

         Na jednom ostrově žil osamělý strážce majáku. Každý večer zapaloval lampu, kterou plnil vzácným olejem. Tento olej mu dováželi lx za rok z hlavního města. Strážce majáku se snažil vycházet s každým zadobře, všem lidem se snažil vyhovět a nedokázal říci ne.Často měl na sebe proto i zlost, cítil, že ho i zneužívají, ale záleželo mu na mínění ostatních a chtěl vypadat hezky a být oblíbený. A tak za ním přišel opravář strojů a poprosil o trochu oleje, aby mohl namazat své stroje. Strážce si pomyslel:Kdybych do odmítl, co by si o mně pomyslel, třeba, že jsem lakomec A tak mu odlil olej. "Děkuji Ti, jsi kamarád ", řekl opravář. Pak přišla stará babička a poprosila o olej do hřbitovní lucerničky, na hrob svého manžela. Té nemohu odmítnout, má smutek, pomyslel si strážce. "Pán Bůh ti to oplatí, máš zlaté srdce", děla babička. Pak přišel krejčí, potřeboval namazat šicí stroj.Pomluvil by mě, kdybych mu nedal, blesklo mu myslí. Pak přišla maminka, které zhasla petrolejka a nemohla číst dítěti pohádku. To dítě se vyvíjí a pohádky jsou pro jeho vývoj nutné, odůvodnil si strážce a  odlil další trochu oleje.Každý našeho srážce chválil, jaký je šlechetný a štědrý, občas o něm ale potajmu utrousili, že je trouba.
         Stalo se, že propuklo období bouřek, dny temněly a strážce musel často zapalovat lampu. Jedné tmavé bouřlivé noci olej došel a lampa zhasla. Kolem plovoucí velká loď narazila na skalisko ostrova a zatímco lampička na hrobě svítila a dítě usínalo při pohádce, tak stovka lidí utonula, protože někdo jiný nedokázal být sám sebou a neuměl říci ne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

          Pověra :
Lidé, se kterými přicházíš do styku, k  tobě musejí mít kladný vztah. Potřebuješ spolupracovat s ostatními lidmi, abys přežil.Je velmi důležité, aby tě lidé měli rádi, bez nich se nedá žít.

         Vychází to z názoru, který nám byl vštěpován v dětství. Mnoho lidí má potíže s jednoduchou odpovědí NE na různé požadavky. Předpokládáme, že protějšek je buď příliš slabý na to, aby se vyrovnal s naším odmítnutím a bude uražen, anebo že je nemožné mít s někým dobrý vztah bez stoprocentního vzájemného souhlasu. .Všichni víme, že zavděčit všem se nelze- pokud se samozřejmě nepřetvařujeme. I když se protějšek snaží upřímně a mně se jeho návrh nezdá, nehodí, nelíbí- je naším právem mu to slušně, asertivně sdělit.
         Asertivita jen zdravé přiměřené sebeprosazování a jedno ze základních asertivních práv je
MÁM PRÁVO být nezávislý na dobré vůli druhých lidí a MÁM PRÁVO říci NE.