Vrabeček

      Byl jednou jeden šedohnědý vrabeček, který žil svůj život jako neustálý sled úzkostí a otazníků.Ještě ve vajíčku se trápil:"Podaří se mi vůbec prorazit tak tvrdou skořápku? Nevypadnu z  hnízda ?Postarají se o mne rodiče a budou mě krmit?" Těmto obavám sice unikl, ale brzy upadl do dalších.Když se měl z větve odrazit k prvnímu letu, třásl se a říkal si : "Udrží mě křídla? Plácnu sebou na zem...Kdo mě sem vynese zpátky?" Létat se přirozeně naučil, ale začal pípat:" Najdu si vůbec nějakou vrabčí družku? Budu umět vystavět hnízdo ?"
     I to se stalo, ale vrabeček se trápil úzkostí dál :" Budou vajíčka dost chráněná ? Co kdyby do stromu uhodil blesk a zabil celou moji rodinu... A  co když přiletí sokol a sežere mi mé maličké ? Dokážu je uživit ?"
      Když se z mláďat vyklubali krásní, zdraví a bystří vrabci a poletovali sem a  tam, vrabeček lamentoval: "Najdou dostatek potravy? Uniknou kočce a ostatním dravcům?"
       Pak se jednou pod stromem zastavil Mistr.Ukázal na vrabce a řekl učedníkům:"  Podívejte se na nebeské ptactvo: neseje, nežne ani nesklízí do sýpek... a přece je váš Otec, který je na nebesích, živí!" Šedohnědý vrabeček si najednou uvědomil, že měl vždycky všechno.... Ani si toho nevšiml