Vypočítavost

 


         V jednom království vládnul moudrý a spravedlivý princ, milovník přírody . Jeho zámek byl na vysokém kopci a  dlouhodobé sucho způsobilo, že studna na královském zámku úplně vyschla. Krásné růže- kdysi ozdoba zámku- usychaly, celá královská zahrada vadla. Král požádal své poddané, aby pomohli studnu naplnit vodou a  vyzval je, aby přišli na zámek každý s  vodou.V podhradí v údolí totiž vody bylo stále dost. Nepřikázal jim, kolik vody mají přinést, jen je poprosil o dar- kolik je každý z nich ochoten věnovat, bez nároku na odměnu.
         A protože to nebyl příkaz, ale jenom přání, zachoval se každý podle sebe. Ti, co byli nesobečtí, táhli na zámek měchy plné vody, jeden dokonce zapřáhl povoz plný sudů. Ti na sebe zaměření si řekli, nač že by se vláčeli na zámek s vodou a ve vedru se potili a vzali jen malé džbánky, někteří dokonce jen malé lahvičky."Vymluvím se, že i já nemám vodu, kdyby se někdo divil", uvažoval jeden." A co kdyby vyschla i moje studna, nechám si vodu pro sebe", tak uvažoval zase jiný. Další si myslel: "Můj soused má určitě více vody, ten ať dá, já mám vody málo." Při příchodu do zámku každý vlil svou vodu do studny a použité nádoby pak dali do konírny. Princ se s každým přívítal, každý dostal malé pohoštění. Při odchodu nečekaně byl ohromen každý z nich, neboť jejich nádoby, v kterých přinesli vodu, byly na projev princových díků naplněny zlatem až po okraj.
         A tak si každý odnesl tolik zlata, kolik vody věnoval."Dejte a bude vám dáno."
Biblické   
"Lakomec vždy si najde, proč by odepřel."
Publilius Syrus   
"Lakomec nedá bližnímu ani svoji rýmu"
Korejské přísloví   
"Ničeho se nedočkáš od lakomce; ani toho, že by jednou přestal být skoupý."
Kurdské přísloví   
"Kdo nepozná, kde je dobro a kde zlo je ukryto,
netouží poučit se zas a zase,
a vždycky všude dbá jen o své koryto,
i kdyby neměl štětiny, je prase."
Sakja-pandita   
"Když přijdu k tobě, co mi dáš? Když přijdeš ke mně, co mi přineseš?
Indické přísloví