Hlubinná regresní psychoterapie ( regrese )

 

     Je  to velice účinná metoda, která nás zbavuje problémů v součastném životě tak, že najde jejich příčiny v minulosti a zpracuje je. Při terapii vycházíme z toho, že naše paměť obsahuje naprosto kompletní záznam o celé naší existenci. Každý člověk je schopen si tyto informace vybavit i když jsou někdy velmi hluboko uschovány. Současná traumata dokáží účině vyvolat iluze prožitých minulých životů. Umožňuje nám uvolnit příčiny našich současných potíží a my v důsledku toho můžeme pochopit veškeré souvislosti - vše odblokovat - a tím pádem žít spokojenější a plnější život.
 

Jaké problémy lze řešit

 

  • strachy a fóbie ( z pavouků, tmy, vody, lidí, smrti.... atd. )
  • poruchy spánku, zažívání, dýchání atd.
  • kožní problémy všeho druhu
  • rodinné vztahy, partnerské vztahy a další vstahy s ostatními lidmy
  • sexuální problémy, sexuální zneužití,
  • problémy s obtížnými životními situacemi (nezdar v práci, rozvod, úmrtí blízkého člověka, alkoholismus )
  • bolesti ( hlavy, kloubů, nohou, zad a jiné )
  • traumata z dětství a prenatálního období, karmická zatížení
  • odvádění přivtělených duší ( diskarnátů ) které vám zasahují do života

Upozornění:

 

Je možné pomoci mnohým z vás, kteří se sami rozhodnete na sobě pracovat - a tím se posouvat dál na své cestě životem. Ale existují i tací, kteří jsou donuceni partnery, rodiči - či tato sezení dostali jako dárek. Toto řešení, i když ku pomoci dotyčnému, je dle mého zcela nevhodné. Tito klienti často této technice nevěří, nespolupracují a tato a ani jiná metoda prostě není všemocná. A v poslední řadě, kdy pomoci nelze nebo jen částečně  je dlouhodobé užívání drog, alkoholu,  psychofarmak a u schizofrenie, maniodepresivních stavů a v dalších těžkých případech narušení osobnosti člověka.