Rozhovory

 

    Věří tomu, že každý má schopnost vyřešit svůj problém a vyléčít si své rány. Společně najdeme spůsob jak se dá vaše situace začít řešit. Často stačí si o dané situaci promluvit s někým kdo Vám rozumí a já můžu doporučit postup a metody pomocí kterých se zvládnete s danou situací vyrovnat. Až si vyberete z mých doporučeních, můžeme započít práci, která někdy zabere pár hodin ( jedno sezení trvá 1 - 3 hodiny ).  Pokud má být změna hluboká a trvalá a týká se vašich "neměnných" životních hodnot  je nutné smířit se s tím, že účinější bude pokračovat v úsilí né pár hodin, ale třeba i několik dní či měsíců. To samozřejmě lze pod mým nebo již pod vaším vlastním laskavým a důsledným vedením.

 

Konkrétní rozhovor:

 

   Poté co se společně domluvíme na zpracování konkrétního tématu, pokračujeme dále v rozhovoru. Klient se uvolní, zklidní dech a s mou pomocí schází po časové ose nazpět svým životem a vyhledává situace, o kterých si myslí, že jsou zdrojem jeho současných problémů. V mé praxi vybavování minulosti probíhá při plném vědomí klienta ( bez hypnózy a rozhodně není nutné vstupovat do "minulých životů" ). Klient je přitom veden mým hlasem a umem a plně spolupracujeme při nalezení nosné události, která souvisí se zvoleným tématem. Vše společně procházíme, já jej vedu k tomu, aby si sám uvědomil a pochopil - kde, kdy a jak vznikly jeho potíže v této události a tím ovlivňují jeho současný život.

   Touto událostí společně s klientem procházíme tak dlouho, dokud neucítí uvolnění všeho potřebného, a hlavně toho, co pro něj bylo traumatizující, to jsou veškeré pocity, myšlenky, jakékoli jiné události, vzpomínky a informace. Je nutné, aby se takto zpracovalo vše, co souvisí s daným tématem, proto se sezení může několikrát opakovat, aby jsme mohli zkonstatovat, že traumatizující události uložené v paměti k danému tématu byly zpracovány. Nakonec je nutno dodat, že často klient cítí již při prvním sezení úlevu a změnu pocitů, myšlenek a náhledu na celou situaci.