Techniky a Metody

 

    Věřím tomu, že každý má schopnost vyřešit svůj problém a vyléčit si své rány. Společně najdeme spůsob jak se dá vaše situace začít řešit. Často si stačí o dané situaci promluvit s někým kdo Vám rozumí a chápe jak se cítíte. Na základě rozhovoru můžu doporučit postup a metody pomocí kterých se zvládnete s danou situací vyrovnat. Pokud si vyberete z mých doporučeních, můžeme započít práci, která povětšinou zabere pár hodin ( jedno sezení trvá 1 - 3 hodiny ).  Pokud má být změna hluboká a trvalá, je nutné smířit se s tím, že účinější bude pokračovat v úsilí nikoli pár hodin, ale třeba i několik dní či měsíců. To samozřejmě lze pod mým nebo již pod vaším vlastním laskavým a důsledným vedením. A věřte, že výsledek stojí za to. Je to pocit všeobjímající lásky, svobody, klidu, radosti a nové cesty životem.

Upozornění:

Je možné pomoci mnohým z vás, kteří se sami rozhodnete na sobě pracovat a tím se posouvat dál na své cestě životem. Ale existují i tací, kteří jsou donuceni partnery, rodiči či tato sezení dostali jako dárek. Toto řešení, i když ku pomoci dotyčnému, je dle mého zcela nevhodné. Tito klienti často této technice nevěří, nespolupracují a tato a ani jiná metoda prostě není všemocná. A v poslední řadě kdy pomoci nelze, nebo jen částečně, je dlouhodobé užívání drog, alkoholu,  psychofarmak a u schizofrenie, maniodepresivních stavů a v dalších těžkých případech narušení osobnosti člověka.