Poděkování

Touto cestou děkuji za uspořádanou výstavu mých obrazů v Oblastní nemocnici Příbram v galerii Gaudii Gratiaí. Tato výstava se konala od ledna do února 2018.

 

Poděkování paní PharmDr. Lence Zemanové a kolektivu čajovny U sv. Mikuláše v Lounech za uskutečněnou přednášku v říjnu 2017 - na téma práce s energií.

 

Poděkování paní PharmDr. Lence Zemanové a kolektivu čajovny U sv. Mikuláše v Lounech za uskutečnšnou přednášku v únoru 2017 - na téma psychosomatika.

 

Poděkování paní PharmDr. Lence Zemanové a kolektivu čajovny U sv. Mikuláše v Lounech za uskutečněnou výstavu mých obrazů, která se konala od prosince 2015 do ledna 2016. Tato výstava byla doplněna 3.12. 2015 přednáškou na téma Andělé.

 

Poděkování infocentru Chotilsko za uspořádanou výstavu mých obrazů, která se konala v celý červenec 2015.

 

Děkuji paní PharmDr. Lence Zemanové a kolektivu čajovny U sv. Mikuláše v Lounech za uspořádanou výstavu mých obrazů, která se konala celý duben 2015.

 

Touto cestou děkuji za uspořádanou výstavu mých obrazů příbramskou Oblastní nemocnicí. Tato výstava se konala od ledna do dubna 2015

 

Děkuji pořadatelům Radkovi Pavlisovi a Martinovi Burešovi za pozvání na vánoční prodejní výstavu ,, Šikovné ručičky¨ v Zaječově. Děkuji všem zůčastněným za zakoupení mých obrázků a výrobků.

 

Moc děkuji paní PharmDr. Lence Zemanové a kolektivu čajovny U sv. Mikuláše v Lounech za pozvání na přednášku o minulých životech. Děkuji za velký zájem o tuto moji přednášku všem přítomným.

 

Touto cestou chci poděkovat paní PharmDr. Lence Zemanové a kolektivu čajovny U sv. Mikuláše v Lounech za uskutečnění výstavy mých obrázků a malovaných kamenů.

Tato výstava se konala 1.6. - 29.6. 2014.

 

Poděkování za výstavu, která se uskutečnila v klášteře Zvěstování Panny Marie v Zaječově. Velký dík patří Petrušce Balkové, která vše zorganizovala a dále za vzorovou spolupráci  Radkovi Pavlisovi a Martinovi Burešovi, kteří tuto výstavu pořádali - www.regionart.cz

Dále Saxofonovému kvintetu z Hořovic, který tuto výstavu zahájil. A v neposlední řadě všem návštěvníkům, kterých se sešlo necelých 300.

Součástí byla i prohlídka kostela s průvodcem a projekcí výtvarných děl a fotografií.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velice děkuji za proběhlou výstavu mých obrázků v infocentru Chotilska, kterou mi umožnil pan starosta Jiří Šťástka.

 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ráda bych touto cestou poděkovala církvi československé husitské v zastoupení paní farářkou Barbarou Bláhovou za umožnění uspořádání výstavy. Dále skupině Huckleberry FRIENDs za hudební vložku a všem zůčastněným. Moc děkuji všem za zakoupení obrázků.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chci poděkovat šéfredaktorce Janě Šlegrové a kolektivu redakce časopisu ZÁHADY ŽIVOTA za uveřejnění článku v červencovém vydání 2013.